Masculino

AUGUSTO SABATIN
Saiba Mais
BRUNO ANIBAL
Saiba Mais
BRUNO SANTOS
Saiba Mais
DOUGLAS LIMA
Saiba Mais
EMANUEL POLIZEL
Saiba Mais
EVANDRO DELAMUTTA
Saiba Mais
FELIPE PORSEBON
Saiba Mais